Rambursarea cheltuielilor medicale. Refuz nejustificat al spitalului.

In cele ce urmeaza va prezint o decizie a Curtii de Apel Timisoara ce se inscrie in ceea ce putem numi o practica judiciara unitara cu privire la dreptul pacientilor la rambursarea cheltuielilor medicale la care aveau dreptul in mod gratuit in virtutea calitatii de contribuabil la fondul de sanatate.

Curtea de Apel Timisoara isi intemeiaza decizia sa pe art. 218, al.2, lit. d1 din Legea 157/2008 ce a modificat Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, care prevede ca asiguratii au dreptul     „ sa beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizarii medicamentele, materialele sanitare si investigatiile paraclinice la care ar fi fost indreptatit fara contributie personala, in conditiile impuse de contractul – cadru”

In conformitate cu dispozitiile art. 73 din Contractul-cadru privind condiTiile acordarii asistenTei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin HOTARÂREA GUVERNULUI Nr. 1389 din 28 decembrie 2010 (actualizata) „(1) Spitalele sunt obligate sa suporte pentru asiguratii internati in regim de spitalizare continua si in regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare si investigatii paraclinice, precum si pentru situatiile prevazute la art. 72 lit. a), b) si c).

(2) In situatia in care asiguratii, pe perioada internarii in spital, in baza unor documente medicale intocmite de medicul curant din sectia in care acestia sunt internati si avizate de seful de sectie si managerul spitalului, suporta cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare si investigatii paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala, in conditiile prezentului contract-cadru, spitalele ramburseaza contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguratilor.

(3) Rambursarea cheltuielilor prevazute la alin. (2) reprezinta o obligatie exclusiva a spitalelor si se realizeaza numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii”

La dosar s-au depus retetele eliberate de catre medicul curant, bonuri fiscale de achizitionare a medicamentelor prescrise pentru perioada spitalizarii, foaia de observatie clinica semnata de catre medicul curant si avizata de catre seful de sectie.

Spitalul si-a motivat refuzul de decontare pe lipsa avizariii retetelor de catre seful de sectie si de catre managerul spitalului.

Curtea a respins ca neintemeiate motivele invocate de catre Spital avind in vedere faptul ca foaia de observatie clinica a fost avizata de catre seful de sectie ceea ce confirma insusirea continutului acesteia.

Lipsa avizului managerului spitalului este o conditie ce tine strict de vointa partii ce refuza decontarea astfel incit piritul Spital isi invoca propria culpa fara a invoca un motiv de nelegalitate.

Curtea a considerat ca fiind excesiva impunerea cerintei avizarii fiecarei retete / tratament de catre managerul spitalului in conditiile in care din foaia de observatie clinica generala rezulta ca tratamentul a fost acelai pentru 33 de zile consecutive.

Constatind ca nu exista nici un temei rezonabil pentru care managerul spitalului si reprezentantul acestuia au refuzat decontarea cheltuielilor medicale, Curtea admite cererea reclamantului.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *