Telemedicina si dreptul sanatatii (partea 2)

Articolul de astazi adauga un nou element – analizat din punct de vedere juridic – domeniului telemedicinei (prima parte o gasiti aici) si anume responsabilitățile medicilor care lucreaza in sistemul de medicina la distanta.

 

În ceea ce privește răspunderea civilă medicii sunt supuși unei obligații de mijloace. Aceasta înseamnă că aceștia trebuie să utilizeze toate resursele și competențele de care dispun pentru a oferi pacienților îngrijiri de calitate  in sensul ca nu sunt obligați să obțină un rezultat specific cu excepția anumitor cazuri în care jurisprudența a stabilit o obligație de rezultat, cum ar fi procedurile de procreare asistată medical.

 

În contextul telemedicinei, această obligație de mijloace se aplică și implică utilizarea de echipamente și tehnologii adecvate, respectarea protocoalelor medicale și o comunicare eficientă cu pacienții și cu alți medici.

 

Pentru a angaja răspunderea civilă a unui medic, în conformitate cu legea 95/2006 si Codul Civil, este necesar să se dovedească o culpă (încălcarea cu vinovatie a obligației de mijloace), un prejudiciu și o legătură de cauzalitate între cele două,. Culpa poate rezulta, de exemplu, dintr-un diagnostic eronat, o întârziere a tratamentului sau nerespectarea normelor privind confidențialitatea și securitatea datelor medicale.

 

Răspunderea penală.

Aici precizez ca modificarea legala care introduce domeniul telemedicinei in legea 95/2006 nu prevede infractiuni specifice domeniului fiind aplicabil codul penal.

Medicii pot fi trași la răspundere penală pentru infractiuni prevazute de codul penal cum ar fi încălcarea secretului profesional (medical) (art 227 din Codul penal) sau exercitarea ilegală a profesiei de medic ( art 348 Codul Penal).

 

Încălcarea secretului medical poate rezulta, de exemplu, din dezvăluirea de informații confidențiale unor terți neautorizați sau din neprotejarea datelor medicale. Practica ilegală a medicinei poate fi savirsita în cazul în care un medic cu diploma obtinuta la o facultate de medicina acreditata practică medicina (inclusiv telemedicina) fără a fi înscris în mod corespunzător in evidenta Colegiului Medicilor din Romania.

 

Infracțiunile de drept comun pot fi savirsite indiferent de modalitatea in care se practica medicina.

Medicii pot fi urmăriți penal pentru infracțiuni comune cum ar fi ucidere din culpă ( art 192 Cod penal) sau lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate ( art.203 Cod penal). În telemedicina, aceste infracțiuni pot fi savirsite în cazul în care, de exemplu, un medic comite o eroare medicală care duce la decesul unui pacient sau nu intervine atunci când un pacient se află în pericol vital.

 

Răspunderea disciplinară.

Medicii sunt supuși răspunderii disciplinare pentru încălcarea obligațiilor deontologice în temeiul Codului de deontologie medicală publicat in 2012.

În  telemedicina aceste încălcări pot include, de exemplu, nerespectarea secretului medical, neobținerea consimțământului în cunoștință de cauză din partea pacientului, nerespectarea obligației de formare continuă sau nerespectarea normelor privind publicitatea și concurența.

 

În caz de încălcare a obligațiilor deontologice, medicii pot fi sancționați de către organismele disciplinare competente . Sancțiunile disciplinare variază în funcție de gravitatea încălcărilor și pot include măsuri precum mustrare; avertisment; vot de blam; amendă de la 1.000.000 lei la 15.000.000 lei ; interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la o lună la un an; retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România.

 

Ca sa concluzionam, medicii implicați în telemedicină sunt supuși  răspunderii civile, penale și disciplinare identice celor care se aplică în cazul îngrijirii față în față.

Aceștia trebuie să fie deosebit de vigilenți în ceea ce privește respectarea obligațiilor etice, calitatea și siguranța îngrijirii, precum și protecția datelor medicale și a drepturilor pacienților. Cunoașterea și înțelegerea cadrului juridic și etic al telemedicinei sunt esențiale pentru ca medicii să evite riscurile de răspundere și să asigure o practică medicală la distanță responsabilă și conformă cu cerințele legale.

 

Pentru o consultanta juridica in cadrul careia puteti obtine toate informatiile relevante cazului dvs va puteti face o programare

 

Image by Tumisu from Pixabay

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *