Telemedicina si dreptul sanatatii ( partea 4)

Incheiem astazi serialul nostru « Telemedicina si dreptul sanatatii » ( partea 1, partea 2 si partea 3) cu analiza unor aspecte etice și cu citeva recomandări pentru profesioniștii din domeniul telemedicinei

 

Respectul pentru autonomia pacientului adica luarea în considerare a preferințelor și valorilor pacientului.

Art 13 din legea 46/2003 stabilește ceea ce in doctrina franceza se numeste principiul respectării dorințelor pacientului în deciziile medicale. Medicii trebuie să țină cont de preferințele și valorile morale ale pacienților atunci când propun și pun în aplicare proceduri de telemedicină. Este esențială implicarea pacientului în procesul de luare a deciziilor și informarea acestuia cu privire la avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni de îngrijire, inclusiv a consultarii si diagnosticarii prin intermediul telemedicinei, pentru a-i permite pacientului să facă alegeri în cunoștință de cauză.

 

Comunicarea empatică și adaptată la situații specifice.

Comunicarea dintre medic și pacient este un element-cheie pentru respectarea autonomiei pacientului și pentru asigurarea succesului telemedicinei. Medicii trebuie să își adapteze comunicarea pentru a ține seama de particularitățile contextului telemedicinei (distanța, lipsa contactului fizic, utilizarea de echipamente și tehnologii specifice etc.) și de nevoile individuale ale pacientului (nivel de înțelegere, preferințe culturale etc.). Codul Deontologic al medicilor ne reamintește că medicul trebuie să stabilească o relație de încredere cu pacientul ceea ce presupune ascultare, empatie și respectarea demnității pacientului.

 

Combaterea inegalităților teritoriale și socio-economice.

Telemedicina oferă oportunități de îmbunătățire a accesului la asistență medicală și de reducere a inegalităților teritoriale și socioeconomice, permițând pacienților să consulte medici la distanță în special în zonele insuficient deservite sau izolate. Cu toate acestea, este necesar să ne asigurăm că telemedicina nu sporește și mai mult inegalitățile prin excluderea unor pacienți din cauza lipsei de acces la echipamente, a competențelor digitale sau a unei conexiuni bune la internet.

Medicii și autoritățile publice au un rol de jucat în promovarea echității în ceea ce privește accesul la îngrijiri iar legea romana ar trebui sa stabileasca in mod expres principiul egalității de tratament între utilizatorii sistemului de sănătate.

 

Formarea continuă a medicilor  în domeniul noilor tehnologii.

Stăpânirea noilor tehnologii și a competențelor digitale este esențială pentru profesioniștii din domeniul sănătății, pentru a garanta calitatea și siguranța îngrijirii prin telemedicină.

Conform art 422 din legea 95/2006 in vederea creșterii gradului de pregătire profesională și asigurării unui nivel ridicat al cunoștințelor medicale, medicii sunt obligați să efectueze un număr de cursuri de pregătire și alte forme de educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilite în acest sens de către CMR.

Prin urmare, credem ca linga aceste cursuri medicale profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să fie formați si în ceea ce privește instrumentele și practicile de telemedicină, ținând cont de evoluțiile tehnologice și de recomandările autorităților din domeniul sănătății și al eticii.

 

Independența în luarea deciziilor medicale.

Independența în luarea deciziilor medicale este un principiu fundamental al eticii medicale și al respectării autonomiei pacientului. Medicii trebuie să se asigure că deciziile lor privind telemedicina nu sunt influențate de interese exterioare cum ar fi presiunile comerciale sau stimulentele financiare. Codul Deontologic al medicilor subliniază faptul că medicii trebuie să își exercite arta cu independență și demnitate profesională.

 

În concluzie, telemedicina reprezintă atât oportunități cât și provocări pentru profesioniștii din domeniul sănătății care trebuie să stăpânească aspectele legale și etice ale acestei practici medicale.

Aspecte precum respectarea autonomiei pacienților, echitatea în accesul la îngrijiri și prevenirea conflictelor de interese necesită o atenție deosebită și adaptarea competențelor și practicilor medicilor. Respectarea principiilor juridice și etice este esențială pentru a garanta calitatea și siguranța îngrijirii prin telemedicină și pentru a păstra încrederea pacienților și a altor actori din sistemul de sănătate.

 

Telemedicina este o practică medicală în creștere rapidă, oferă oportunități fără precedent de îmbunătățire a accesului la asistență medicală, de optimizare a resurselor medicale și de promovare a coordonării între profesioniștii din domeniul sănătății. Cu toate acestea, dezvoltarea sa rapidă ridică probleme juridice și etice complexe, care necesită o reflecție aprofundată și o adaptare a cadrelor juridice, etice și profesionale.

 

În primul rând, este important de subliniat importanța unui cadru juridic și de reglementare adaptat la practica telemedicinei. Definirea și clasificarea telemedicinei în legea 95/2006, condițiile de punere în aplicare și obligațiile etice și de formare ale cadrelor medicale sunt elemente esențiale pentru garantarea calității și siguranței îngrijirii la distanță. În plus, protecția datelor de sănătate, în special prin respectarea GDRP și a legii romane speciale in domeniu este esențială pentru a păstra confidențialitatea informațiilor medicale și încrederea pacienților.

 

Responsabilitățile medicilor în telemedicină includ răspunderea civilă, penală și disciplinară. Este important ca acestia să fie conștienți de responsabilități și să se asigure că își respectă obligațiile legale și etice pentru a minimiza riscul de comportament necorespunzător și de prejudicii pentru pacienți. Stăpânirea acestor responsabilități este, de asemenea, crucială pentru a menține reputația și credibilitatea medicilor care practica medicina la distanta.

 

Drepturile pacienților în telemedicină, cum ar fi consimțământul în cunoștință de cauză, informarea, confidențialitatea și continuitatea îngrijirii, merită, de asemenea, o atenție specială. Medicii trebuie să se asigure că respectă aceste drepturi și că își adaptează practicile și comunicările pentru a răspunde nevoilor specifice ale pacienților în situații de îngrijire la distanță.

 

În cele din urmă, aspectele etice ale telemedicinei cum ar fi respectarea autonomiei pacientului, echitatea în ceea ce privește accesul la îngrijiri și prevenirea conflictelor de interese, reprezintă provocări pentru profesioniștii din domeniul sănătății. Adaptarea la noile tehnologii și cerințe ale telemedicinei trebuie să fie însoțită de o reflecție etică aprofundată și de un angajament permanent față de principiile fundamentale ale eticii medicale.

 

Astfel, pentru a asigura succesul și durabilitatea telemedicinei este esențial ca medicii, legiuitorii, autoritățile din domeniul sănătății și alți actori din sistemul de sănătate să colaboreze pentru a dezvolta cadre juridice, etice și deontologice adecvate care să reconcilieze imperativele de calitate, siguranță și echitate în ceea ce privește accesul la îngrijiri. Luarea în considerare a aspectelor juridice și etice implicate de telemedicină este un factor-cheie pentru a asigura încrederea pacienților și pentru a garanta o practică medicală responsabilă, care să respecte valorile fundamentale ale medicinei.

 

Prin urmare, este esențial ca profesioniștii din domeniul sănătății să fie formați în ceea ce privește particularitățile telemedicinei din punct de vedere tehnic, juridic și etic, astfel încât să își poată desfășura activitatea în conformitate cu normele și principiile care guvernează această practică.

 

Organismele profesionale, instituțiile de formare medicală și organismele de reglementare au un rol crucial în sprijinirea profesioniștilor din domeniul sănătății în această tranziție către medicina digitală și conectată.

 

În plus, cercetarea și inovarea trebuie încurajate pentru a dezvolta soluții tehnologice din ce în ce mai eficiente și mai sigure, care să optimizeze îngrijirea la distanță păstrând în același timp drepturile și interesele pacienților. Cooperarea dintre actorii din domeniul sănătății și experții în domeniul digital este esențială pentru a face față acestor provocări și pentru a face din telemedicină o realitate de care să beneficieze toată lumea.

 

Este important să se mențină un dialog deschis și constructiv între diferitele părți interesate implicate în telemedicină pentru a face schimb de experiențe, bune practici și reflecții etice cu privire la această practică medicală în evoluție. Trebuie încurajate dezbaterile și schimburile de idei pentru a anticipa provocările viitoare ale telemedicinei și pentru a adapta în permanență cadrele juridice, deontologice și etice.

 

Pe scurt, telemedicina reprezintă un potențial extraordinar de îmbunătățire a îngrijirii pacienților și a eficienței sistemului de sănătate, dar implică, de asemenea, o responsabilitate sporită pentru medici și pentru ceilalți actori implicați. Luarea în considerare și respectarea provocărilor juridice și etice ale telemedicinei este esențială pentru a garanta o practică medicală de calitate, în conformitate cu așteptările pacienților și cu cerințele unei societăți digitale și conectate.

 

Pentru o consultanta juridica in cadrul careia puteti obtine toate informatiile relevante cazului dvs ma puteti contacta la telefon 0744.33.79.15, la email mihai.costache@procese-avocat.ro sau va puteti face o programare

 

Image by Tech Journal from Pixabay

 

 

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *