Telemedicina si dreptul sanatatii ( partea 3 )

In partea a treia a analizei telemedicinei (ep. 1 si ep.2) ne uitam la drepturile pacienților care apeleaza la telemedicină si la obligatiile corelative ale medicilor.

 

Incepem cu dreptul la informare cu privire la modalitățile și riscurile telemedicinei.

În conformitate cu art 4 si urmatoarele din legea 46/2003, pacienții au dreptul de a fi informați cu privire la starea lor de sănătate, la diferitele examinări și tratamente propuse precum și la riscurile și beneficiile acestora.

 

În contextul telemedicinei, acest lucru implică faptul ca medicii să informeze pacienții ( despre informarea pacientului am scris aici si aici) cu privire la modalitățile de consultare la distanță, la echipamentele și tehnologiile utilizate precum și la eventualele riscuri specifice legate de această practică medicală (de exemplu, limitele de diagnosticare sau riscurile în ceea ce privește confidențialitatea datelor de sănătate).

 

Dupa ce informarea pacientului a avut loc, acesta are dreptul de a refuza telemedicina.

Daca riscurile telemedicinei sunt considerate prea mari pacientul poate solicita o modalitate alternativa de consultare in considerarea faptului ca dispozitiile art 13 din aceeasi lege, care recunosc dreptul pacienților de a refuza un tratament sau o intervenție medicală după ce au fost informați cu privire la consecințele alegerii lor, sunt aplicabile si in cazul modalitatii de consultatie si diagnosticare. Vorbind despre telemedicina, pacienții pot refuza utilizarea acesteia dacă consideră că îngrijirea față în față este mai potrivită pentru situația lor sau dacă au preocupări legate de confidențialitatea datelor lor de sănătate.

 

Dreptul la respectarea confidențialității medicale este garantat de articolul 21 din legea 46/2003 fiind aplicabil si în cazul telemedicinei la fel ca in cazul consultatiei la cabinet.

 

Medicii sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor medicale și personale ale pacienților inclusiv în timpul transmiterii și stocării datelor medicale.

 

Acest lucru include luarea de măsuri adecvate pentru a asigura securitatea comunicațiilor și a sistemelor informatice în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) si ale legilor nationale in domeniu.

 

Pacienții au, de asemenea, drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor lor de sănătate cum ar fi dreptul de acces, dreptul de rectificare și dreptul de opoziție. Medicii ar trebui să pună în aplicare proceduri care să permită exercitarea acestor drepturi și să răspundă în termenele legale.

 

Cooperarea între medici in domeniul telemedicinei decurge din obligatia acordarii celui mai bun tratament. Acest aspect impune medicilor cooperarea cu alti colegi din alte domenii sau din alte zone geografice pentru a asigura continuitatea îngrijirilor.

 

În cazul telemedicinei, această obligație implică o comunicare eficientă între diferiți profesionisti ai medicinei (medici, asistente medicale, farmaciști etc.) pentru a împărtăși informațiile medicale necesare și a coordona îngrijirea pacientului. Cooperarea poate include stabilirea unui plan comun de îngrijire, trimiterea de rapoarte medicale sau crearea de instrumente digitale pentru a facilita comunicarea și accesul la datele medicale.

 

Dreptul la îngrijire medicală adecvată presupune beneficierea de îngrijiri medicale adaptate la starea de sănătate și la nevoile pacientilor.

 

În cazul telemedicinei acest lucru înseamnă că medicii trebuie să se asigure că toate consultațiile la distanță permit o urmărire medicală de calitate ținând cont de particularitățile fiecărui pacient (vârstă, patologii, situație geografică etc.) și adaptând modalitățile de îngrijire (de exemplu, prin oferirea de consultații mixte care să combine telemedicina și îngrijirea față în față).

 

În concluzie, în cazul telemedicinei drepturile pacientului prezinta particularitati menite să asigure calitatea și siguranța îngrijirii precum și protecția vieții private și a datelor lor medicale.

 

Cunoașterea și înțelegerea aspectelor juridice și etice implicate în telemedicină sunt esențiale pentru pacienți astfel încât aceștia să poată face alegeri în cunoștință de cauză cu privire la asistența medicală la distanță și să își protejeze drepturile și interesele.

 

Pentru o consultanta juridica in cadrul careia puteti obtine toate informatiile relevante cazului dvs va puteti face o programare

 

Image by Tumisu from Pixabay

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *